מרק טוויין, "השטר בן מיליון הלירות שטרלינג"

מסמרים: אושר ועושר, 2008.

חזרה למעלה