דונלד בארתלמי, חיי עיר

כתר, 1988 (עם אחרית דבר).

 

["רואה את הירח?"]

שאלתי את הקרדינל שאלות, קיימנו שיחה.

"אני חושב על אי של אושר שיופיו עולה על כל דמיון," אמרתי.

"אני חושב על הר של זהב שאין לו קיום," אמר.

"על מה נשען העולם?" שאלתי.

"על פיל," אמר.

"על מה נשען הפיל?"

"על צב."

"על מה נשען הצב?"

"על מכסחת דשא אדומה.

רשמתי בפנקסי נוטה להשתעשע.

"האם יש ערך כלשהו שהוא בעל ערך?" שאלתי.

"אם יש ערך כלשהו שהוא בעל ארך, הרי הוא חייב להימצא מחוץ לכל הספֵרה של מה שמתרחש וקיים הלכה למעשה, שכן כל מה שמתרחש וקיים הלכה למעשה הוא פרי המקרה." אמר.

הוא לא היה רציני. רשמתי בפנקסי, מכיר את החומר.

  

 

 

    

חזרה למעלה