משה רון (עורך) "דפדוף בסיפורת אמריקנית חדשה"

(תרגום 10 סיפורים של ג'יימס פרדי, גרייס פיילי ודונלד בארתלמי), סימן קריאה 17-16, 1983.

חזרה למעלה