דונלד בארת'למי, "העבודה שלנו ולמה אנחנו עושים אותה"

דחק ג', 2013.

חזרה למעלה