ז'ק דרידה, החד-לשוניות של האחר

רסלינג, בדפוס.

 

יש לי רק שפה אחת והיא אינה שלי.

חזרה למעלה