ז'ק דרידה, החד-לשוניות של האחר

ז'ק דרידה, החד-לשוניות של האחר, רסלינג, 2019.

 

יש לי רק שפה אחת והיא אינה שלי.

חזרה למעלה