יו' הְוָא, קורותיו של שו' סאן גואן, סוחר דם

חזרה למעלה