פלר יאגי, שנות העונש המאושרות / פרולטרקה

חזרה למעלה