כלים שבורים: זיכרון, זהות ובריאה ביצירת דוד שחר

חזרה למעלה