מענקים וכיבודים

1968/9  מלגת אסיסטנטאוניברסיטת מדינת ניו יורק בבאפלו


1969-73  מלגת לימודיםאוניברסיטת ייל


1973, 1974  מלגת לימודים מתקדמיםהאוניברסיטה העברית


1973/4  מלגת וייטינג


1979-82  מלגת מחקר אלון ברכה


1993  מלגת מתרגם זרהנהלת הספרמשרד התרבותצרפת


2001  מלגת מחקרספריית ליליאוניברסיטת אינדיאנה


2007  מלגת מתרגם זרמרכז הספרמשרד התרבותצרפת


2015  אביר מסדר ההצטיינות האקדמיממשלת צרפת


2017  מלגת מתרגם זרמרכז הספרמשרד התרבותצרפת


2017  פרס משרד התרבות למתרגמים

חזרה למעלה