מסגרת

 

 

גבו אל משקוף החלון

ומתנת תות שדה בידו

– גשם פורר את הסיד,

עדות לשיפוץ רשלני –

הוא נסחף בשיחת חולין,

מסתפח לעוֶל לא-לו,

מרים את קולו לא לצֹרך

על קִפוח ישן ומדמה.

 

אני יושב ממול,

בכורסה הנמוכה 

שעל השטיח בביתי;

ביני ובין החלון –

 

דיוקנו של אבי. 

חזרה למעלה