מדעי הרוח

 

איש לא בא 

לפתוח ולסגור

את הצלחות 

בפרדס הישן;

ממילא כבר לא 

משקים אותו.

אבל זה לא

ממש חשוב;

ממילא איש 

לא יבוא לקטוף 

את הפרי.

 

 

חזרה למעלה