נשמה תאומה

"נשמה תאומה!" 

אמר בבר כשהכר-

תי לו את הבחורה. 

חששתי שייגמר רע. 

קיוויתי. ומשהו אכן קרה. 

בסוף מישהו נורה. 

נורא. מז"פ. דנ"א. 

מעבדת משטרה. 

התאמה שלמה.

 

 

חזרה למעלה