פול אוסטר, עיר הזכוכית (רומן גראפי בעיבוד פול קראסיק ודייוויד מזוקלי), עם עובד, 2008.

חזרה למעלה