אמברוז בירס, הרצח החביב עלי ועוד סיפורים, עם אחרית דבר, נהר 2021.

חזרה למעלה