חיים לפיד, פשע הכתיבה, הספריה החדשה, 1998.

חזרה למעלה