מיכל פלג, שיר הרס, הקיבוץ המאוחד,1996.

חזרה למעלה