אבשלום קווה, בושות, הקיבוץ המאוחד, 2002.

חזרה למעלה