ניצה ק"ן, איילת אהבים, הקיבוץ המאוחד, 1999.

חזרה למעלה