תמר קרון, מי הולך הוא גם חוזר, הקיבוץ המאוחד, 2002.

חזרה למעלה