שלמה שובל, במדינות השמים, הקיבוץ המאוחד, 1998.

חזרה למעלה