יו מקדרמיד, "שני ההורים", ״תצוגת מקנה", "המלחמה הספרדית", דחק יג, 2021.

חזרה למעלה