מרק קריק, המרק של קפקא, עם עובד, 2018.

חזרה למעלה