פול אוסטר, עישון & כחול בפנים: שני התסריטים

(תרגום גלעד מלצר), ידיעות אחרונות, 1997. אחרית דבר: "עשן של ממש: על סרטם של ויין ואנג ופול אוסטר," עמ' 387 - 414.

אחרית דבר:

חזרה למעלה