אונורה דה בלזאק, סרזין

(תרגום יהושע קנז), ספרי סימן קריאה, 1979, אחרית דבר: "הסירוס המשתלם: העתקת המציאות והאלגוריה של האמנות", עמ' 47 - 93.

חזרה למעלה