ג'ון הוקס, אמן התשוקה, הכבשה השחורה

הקיבוץ המאוחד והמפעל לתרגומי מופת, 2005, אחרית דבר: "מערב לפנים ולחוץ," עמ' 173 - 191

חזרה למעלה