פרוספר מרימה, וֶנוס מאִיל

נהר, 2009, אחרית דבר: "'ונוס מאיל של מרימה: הפנטסטי כמפגש בין הפולקלור לנאורות," עמ' 61 - 81.

חזרה למעלה