משה רון, עורך, מה הסיפור שלך: סיפורים אמריקאיים משנות ה-60 וה-70

הסדרה הלבנה, עם עובד, 1993, אחרית דבר: "ספרותם החדשה, המשך או מהפכה?", עמ' 299 - 318.

אחרית דבר:

חזרה למעלה