משה רון, עורך, האנשים הכחולים: סיפורים צפון-אמריקאיים

הכבשה השחורה והספריה החדשה, 1997, אחרית דבר, עמ' 331 - 336

אחרית דבר:

חזרה למעלה