משה רון, עורך, שבעה סיפורי דיוקן

הכבשה השחורה והספריה החדשה, 2001, אחרית דבר: "מבשריו מעוררי החלחלה של המוות," עמ' 266 -333

חזרה למעלה