דוד שחר, קיץ בדרך הנביאים

הספריה החדשה

חזרה למעלה